Fundacja Centrum Praw Kobiet - Finanse

Nasza biblioteka

  • Od przemocy ekonomicznej do niezależności
    Poradnik finansowy dla kobiet
  • Przemoc ekonomiczna
    Przemoc ekonomiczna
  • Wybieram życie
    Wybieram życie

Kalendarium wydarzeń

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Prawo jest po twojej stronie

Jako niepracująca lub gorzej zarabiająca żona masz takie samo jak mąż prawo do korzystania z majątku wspólnego, a w trakcie jego podziału Twój nakład pracy przy wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu jest przez sąd uwzględniany. Istnieją również inne sytuacje, w których prawo jest po Twojej stronie.

Jeśli zdecydujesz się odejść od sprawcy przemocy, powinnaś wiedzieć, że w przypadku, gdy nie macie podpisanej intercyzy, generalną zasadą jest równy udział małżonków w majątku wspólnym (art. 43 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zastanów się, jeśli mąż nalega na podpisanie intercyzy, argumentując to chęcią ochrony Ciebie przed potencjalnymi długami związanymi z jego działalnością biznesową. Jeżeli uznasz, że działania męża są niekorzystne, zawsze może wystąpić do sądu o ustanowienie tzw. przymusowej rozdzielności majątkowej.

Jeśli podpiszesz intercyzę, cały majątek i dochody męża, od tego czasu stanowią jego wyłączną własność, a Ty w momencie rozwodu – oprócz alimentów nic nie otrzymujesz. Warto wiedzieć, że art. 36 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nakazuje małżonkom współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, udzielać sobie informacji o jego stanie i zobowiązaniach obciążających majątek. Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki mąż zarządza majątkiem, to w sprawach wykraczających poza czynności zwykłego zarządu (bieżące sprawy życia codziennego, zmierzające do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, podejmowane w ramach działalności zarobkowej) potrzeb rodziny), kodeks rodzinny daje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu. Są również czynności, takie jak np. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, które wymagają zgody współmałżonka. W przypadku intercyzy mąż nie ma jednak obowiązku informowania Cię o swoim majątku i dochodach, a Ty nie masz możliwości zablokowania żadnej jego decyzji majątkowej (art. 51 krio).

W czasie trwania wspólnego pożycia, oboje małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jeśli mąż nie wywiązuje się z tego obowiązku, możesz wystąpić do sądu z pozwem o zaspokajanie potrzeb rodziny, o alimenty lub o nakazanie przekazywania całości lub części wynagrodzenia męża do swoich rąk. (art. 28 krio). Twoja praca związana z wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu jest również brana pod uwagę przez sąd.

Gdy małżonek uporczywie odmawia łożenia na małoletnie dzieci, może zostać uznany winnym przestępstwa tzw. Niealimentacji (art. 209 kodeksu karnego.). W skrajnych przypadkach przemoc ekonomiczną można również zakwalifikować, jako przestępstwo znęcania się nad rodziną (art. 207 kk).

Więcej cennych rad znajdziesz w praktycznym poradniku dla kobiet pt. „Od przemocy ekonomicznej do niezależności”. Skorzystaj z pomocy oferowanej w Centrum Praw Kobiet lub  wejdź w Porady online!

Sonda internetowa

Co robisz z oszczędnościami?
trzymam w banku
44%
inwestuje na giełdzie
4%
chowam "w skarpecie"
5%
natychmiast je wydaję
4%
nie mam oszczędności
43%
oddane głosy: 135

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Europejski Fundusz Spójności
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wsparcie instytucji państwowych
Miasto Stołeczne Warszawa
logo
centrum sztuki impart
Women's World Day of Prayer